Архіви категорій: контрольна робота

Контрольна робота.Роман ХІХ століття. Перехід до модернізму, взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці.

 

Контрольна робота.Роман ХІХ століття. Перехід до модернізму, взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці.

І. Початковий рівень.

 1. Виберіть відповідь, у якій всі герої належать до роману Ф.Стендаля

«Червоне і чорне»:

А) Жульєн Сорель, Родіон Раскольніков, Матильда де Ля- Моль, пані де

Реналь;

Б) пані де Реналь , Матильда де Ля- Моль, абат Пірар, Жульєн Сорель;

В) Матильда де ля Моль, пані де Реналь, Емма, Шарль Боварі;

Г) Пані де Реналь, Матильда де Ля- Моль, Жульєн Сорель, Доріан Ґрей .

 1. Виберіть відповідь, у якій всі герої належать до роману Оскара

Вайльда «Портрет Доріана Грея»:

А) Безвіл Голворд, Доріан Ґрей, лорд Генрі, Сібіл Вейн ;

Б) Доріан Ґрей , Лизавета, Емма, лорд Генрі;

В) Сібіл Вейн,Соня Мармеладова, Безвіл Голворд ,Жульєн Сорель ;

Г) Безвіл Голворд,Шарль Боварі, абат Пірар, Доріан Ґрей

3.Установіть правильну відповідність між терміном і визначенням

Термін: 1. Парадокс.  2. Гедонізм.3. Естетизм.                                                   

 Визначення

 А. Етична позиція, що затверджує насолоду як вище благо і критерій людської поведінки і що зводить до нього все різноманіття моральнихвимог.

 Б. Несподіваний, дивовижний,ой, що суперечить здоровому глузду.

 В.Збірна назва літературно- мистецьких течій, які у своїхманіфестах і творах висувають на перше місце естетичні програми і естетичні особливості мистецтва.

 1. Модернізм як літературно-мистецький напрям сформувався :
  А) кінець ХХ – початку ХХІст.; Б) кінець XIX – початку XX ст.; В) поч. ХХ ст..
  5. Кому належить збірка поезій «Квіти зла»:
  А) Ш.Бодлеру; Б) В.Вітмену; В) П.Верлену; Г) А.Рембо?
 2. Літературний напрям, ознаки якого формувалися в поезії Ш.Бодлера:

А) романтизм; Б) реалізм; В) символізм; Г) імпресіонізм.

 

ІІ. Середній рівень.

 1. Укладіть книжкову поличку із творів, які читав Жульєн Сорель. Поясніть уподобання героя.
 2. Поясніть підзаголовок роману «Червоне і чорне» – «Хроніка ХІХ століття».
 3. Відобразіть у символічних сходинках вчинки Доріана Грея. Як їх розташуєте, вгору чи вниз?
 4. Поясніть символіку образа альбатроса в поезії Ш.Бодлера «Альбатрос».
 5. Чому поет назвав свою збірку «Квіти зла»?
 6. Які новаторські відкриття зробив Поль Верлен?

 

ІІІ. Достатній рівень.

 1. Укладіть паспорт твору Ф.Стендаля «Червоне і чорне» за планом:

1) назва твору; 2) рік написання; 3) історія створення; 4) жанр; 5)

тема; 6) ідея; 7) епіграф; 8) головні герої.

 1. Укладіть портфоліо Доріана Грея за схемою:

1) ім’я, прізвище героя; 2) родина,отримане виховання, історія життя;

3) портрет; 4) опис предметів побуту, житла, одягу, умов життя як

засобу самовираження героя; 5) спосіб життя, рід занять та захоплення

героя; 6) риси характеру, еволюція героя в процесі розвитку сюжету; 7)

герой як представник своєї епохи і виразник певного світогляду.

 1. Проаналізуйте поезію П.Верлена «Поетичне мистецтво», відповідаючи

на запитання:а) Що чує ліричний герой в музиці осені?

б) Які спогади викликає у нього бій годинника?

в) Як впливають на ліричного героя вітер,поле, жовте листя?

 

ІV. Високий рівень. ( 1 завдання за вибором)
1. Поміркуйте на тему: «Які уроки я виніс (-ла) після прочитання роману Ф.Стендаля «Червоне і чорне».

 1. На які запитання вам дав відповідь роман О.Вайльда «Портрет Доріана Грея).
 2. Хто з поетів (Ш.Бодлер, П.Верлен, А. Рембо) справив на вас найбільше

враження? Поясніть саме чому цей поет.

контрольна робота ” Поетичне бачення світу” 6клас

В робочому зошиті пишемо. ( завдання не переписуєте, а ставите віріанти відповіді, наприклад, 1) а 2 в) . потім фотографуєте і відправляєте у вайбер. Мій телефон 0973936204)

Тридцяте березня

Контрольна робота

«ПОЕТИЧНЕ БАЧЕННЯ СВІТУ»

 (ТВОРЧІСТЬ МАЦУ О БАСЬО, Р, БЕРНСА, Г. ЛОНГФЕЛЛО,  ДЖ. РОДАРІ)

Початковий рівень

У чому полягає своєрідність культури Японії?

А )Вона пов’язана з політикою; Б ) вона пов’язана з філософією та мистецтвом; В ) вона пов’язана з реальним життям; Г)   вона пов’язана з наукою.

Мацуо Басьо жив… :

А) у XVI ст.;Б)  у першій половині XVII ст.; В ) у другій половині XVII ст.; Г)   у XVIII ст.

Псевдонім Мацуо Басьо перекладається як…

А )«бананове дерево»;               Б) «бананове тістечко»; В) «банановий сік»; Г )«банановий листок».

Р. Бернс народився у…

А ) 1756 р.;           Б )1758 р.; В)   1757 р.;   Г) 1759 р.

Хто з українських  поетів  назвав  Р.  Бернса  «поетом  народним і великим»?

А )Т. Шевченко;    Б) Леся Українка; В)  І. Франко;    Г )П.Грабовський.                                     ,

Який прийом використав Р. Бернс у вірші «Моє серце в верховині…»?

А )Епіфора;         Б)градація;                           В)  анафора;    Г) ретардація.

Якому поетові належить рядок «Моя мрія лине в гори навздогін вітрам»?

А )Мацуо Басьо;              Б) Г. Лонгфелло; В) Дж. Родарі;  Г)  Р. Бернсу

У поемі  Г.  Лонгфелло  «Пісня  про  Гайавату»  використовуються міфи…

А) англійців;    Б)  американців;В)  північноамериканських індіанців; Г)   французів.

Гітчі-Маніто з поеми Г. Лонгфелло «Пісня про Гайавату» — це..

А) мисливець;  Б) шаман; В)  верховний вождь; Г) великий дух.

10.Історичний Гайавата жив у… А) XIV ст.; Б)  XV ст.;   В) XVI ст.; Г) XVII ст.

11.Дж. Родарі став всесвітньо відомим як… А) поет;   Б) казкар; В) прозаїк;   Г) журналіст.

12..Хто є автором рядків «Картинки веселі, життя — суворе»?                                                                                                       А) Мацуо Басьо;    Б). Г. Лонгфелло;  В) Р. Бернс; Г) Дж. Родарі.

 

Середній рівень

 

У чому полягає особливість структури хайку?

Хто з  японських  поетів  досяг  найбільших  успіхів  у  мистецтві хайку?

3.Які художні засоби використав Р. Берне у вірші «Моє серце в верховині…»?

4.Із яким героєм давньогрецької міфології порівнюють Гайавату?

5..  З якою метою Гітчі-Маніто («Пісня про Гайавату» Г. Лонгфелло») зібрав вождів індіанських племен?

Який художній прийом лежить в основі вірша Дж. Родарі «Листівки з видами міст»?

 

Достатній рівень .

 

Визначте тему та ідею вірша Р. Бернса «Моє серце в верховині…».

Поема – це….

Розкажіть про те, яким постає світ перед ліричним героєм вірша Дж. Родарі «Листівки з видами міст».

Високий рівень

Дайте розгорнуту відповідь на запитання. Як ви розумієте вислів:  «Ваша сила тільки в згоді, а безсилля – в ворожнечі»?

Контрольна робота 11клас ” Шедеври європейської лірики”

Контрольна робота за темою: « Шедеври європейської лірики»

Початковий рівень

1.Автор поеми « Реквієм», представник російського « срібного століття»:

А  О. Блок; Б  Б.Пастернак; В  А. Ахматова;  Г В. Маяковський.

 1. .Поет, представник футуризму, що вигадав та запровадив таку поетичну форму як «драбинка»:

А  Б. Пастернак; Б  Ш. Бодлер;  В  В. Вітмен; Г  В. Маяковський

 1. Російський поет, автор вірша «Борг Україні»:

А  В. Маяковський; Б   Б. Пастернак; В  Ш. Бодлер; Г  О.Блок.

 1. . Одна із течій модернізму, назва якої в перекладі з французької означає «враження»:

А символізм; Б імпресіонізм; В неокласицизм; Г реалізм.

 1. . Кого із відомих поетів австрійської літератури називають « Орфеєм XXст.»?

А  О.Блока; Б  Р.Рільке; В  Г.Аполлінера;  Г  В. Вітмена.

 1. Твори поета, який намагався поєднати поезію із живописом:

А «Вечорова гармонія», «Альбатрос», «Відповідності»;

Б  «Міст Мірабо», «Зарізана голубка і водограй, «Лорелея»;

В «Лебідь», «Лазур», «Невдача»; Г «П’яний корабель», «Відчуття», «Голосівки».

 1. А.Ахматова є представником : А акмеїзму; Б імажинізму; В символізму; Г футуризму.
 2. Маяковському належать твори:

А «Міст Мірабо», « Лорелея»; Б «Зимова ніч», «Гамлет»;  В «Борг Україні», « А ви змогли б?»;

Г«Незнайома», « Весно, весно….»

 1. Твори поетеси, яку називають « російською Сапфо»:

А  «Реквієм», «Був ти нещирим у ніжності», «Сіроокий король»;

Б «Борг Україні», «А ви змогли б..?», «Послухайте!»;

В  «Незнайома», « Яка жага безумна – жить», «Весно, весно …»;Г  «Зимова ніч», «Нобелівська премія», «Гамлет».

 1. . Поема А. Ахматової про сталінські репресії:

А «Поема без героя»; Б «Реквієм»; В «Вечір»; Г «Чотки».

 1. Який з творів Г. Аполлінера став поетичною емблемою Першої світової війни?:

а) «Зона»;  б) «Зарізана голубка і водограй»; в) «Міст Мірабо».

 1. Творчість кого з поетів пов’язана з Україною?:

а) Р.М.Рільке ; б) Г. Аполлінера; в) Г. Лорки, О. Блока

Середній рівень

1.Вірші-малюнки, що їх створював французький поет Г. Аполлінер, називаються ….

2.Анна Горенко взяла собі літературний псевдонім……….

 1. Яке українське місто Рільке назвав « близьким до Бога»?

 

Достатній рівень.

1.Установіть відповідність між автором і твором

 1. Г. Аполлінер. 2. Р. Рільке.3. А. Ахматова. 4. В. Маяковський

А) « Послухайте», б) « Реквієм»,   в) « Орфей, Евредіка, Гермес», г) « Міст Мірабо»

 1. Установіть відповідність між автором і літературною течією
 2. Г. Аполлінер. 2. Р. Рільке.3. А. Ахматова. 4. В. Маяковський

А) футуризм, б) акмеїзм, в) символізм, в) кубізм

 1. Установіть відповідність між твором і темою
 2. 1.« Реквієм» 2. «« Орфей, Евредіка, Гермес». 3. « Заріза голубка і водограй». 4. « Борг Україні»

а) визнання українців  як незалежної і творчої нації, б) тема війни і миру, в) сталінського терору, г) тема єдності життя і смерті.

Високий рівень ( Виконати одне із завдань)

1.Що означає вислів «срібна доба»?  Назвіть митців, які працювали в цей період.

 1. Проаналізуйте вірш «Міст Мірабо» і поясніть особливості його композиції.
 2. Про який борг Україні йдеться в однойменному вірші В. Маяковського

 

 

контрольна робота ” Золоті сторінки далеких епох”

Контрольна робота №1 за темою «Золоті сторінки далеких епох». Гомер «Одіссея», Данте Аліг’єрі «Божественна комедія», Вільям Шекспір «Гамлет»

І варіант

Рівень І

(Кожна правильна відповідь оцінюється 0,5 бала)

 1. У чому полягає « гомерівське питання»?

а)Чи справді  існував на світі Гомер;

б)чи був Гомер автором « Іліади» та « Одіссеї»;

в) чи справді Гомер народився у місті Смірна;

г) ким був для еллінів творець «Ілліади» й «Одіссеї» ;

 1. 2. Яка тема поеми Гомера  «Одіссея»?

а) Історія царювання Одіссея на острові Ітака;

б) історія повернення героя- воїна додому після війни;

в) історія кохання Одіссея і Пенелопи;

г ) мандрівка Одіссея навколо світу;

3.Який гріх людини Данте вважає найстрашнішим та найганебнішим?

А)Злодійство;

Б)зраду;

В)заздрість;

Г)вбивство;

 1. Яка з частин «Божественної комедії» найбільш наближена до реального життя?

А) Вступ;

Б) «Пекло»;

В) «Чистилище»;

Г) «Рай»;

 1. З яким публічним театром пов’язана творча доля Шекспіра?

А) «Сучасник»;

Б) «Глобус»;

В) «Салют»;

Г) «Дебют»;

6.Чому помер король  Гамлет?

А) Його сонного в саду вкусила Гадюка;

Б) був отруєний вином;

В) хворів;

Г) його отруїв рідний брат соком блекоти;

Рівень ІІ

(За кожну правильну відповідь  1 бал)

 1. Встановіть відповідність між символічним образом та тим, що він уособлює у творі «Божественна комедія» Данте?

А)Леопард;

Б) пагорб;

В)  поет;

Г)  вовчиця;

 1. Егоїзм, жадібність, скнарість, користолюбство;
 2. доброчесність;
 3. гріховне людство;
 4. чуттєвість, брехня, зрада;
 5. Відновіть шлях подорожі Одіссея до рідної Ітаки:

А) Між Сциллою і Харибдою;

Б) Троя;

В) царство Кірки;

Г) царство Алкіноя;

Д) острів Ітака;

Є) царство Каліпсо;

3.Встановіть  відповідність між ім’ям гомерівського героя та ім’ям його дружини:

 1. Пріам; А Андромаха;
 2. Гектор; Б Пенелопа;
 3. Одіссей; В Єлена;
 4. Менелай; Г Гекуба;

Д Лавінія;

4.Встановіть логічний зв’язок:

А) Трагедія «Гамлет»;

Б) Гертруда;

В) Гораціо;

Г) Лаерт;

Д) Офелія;

 1. Датська королева;
 2. король – вітчим принца;

3.мотив помсти;

 1. вірний друг принца;
 2. син радника короля;
 3. зрада;

Рівень ІІІ

(За кожну правильну відповідь  1 бал)

 1. Що таке монолог? Які функції виконують монологи Гамлета у п’єсі В. Шекспіра?
 2. Наведіть приклади використання в «Одіссеї» пригодницького, казкового та побутового елементів.

Рівень  ІV

(Правильно оформлена письмова робота оцінюється 3 балами)

Дайте розгорнуту відповідь на запитання або напишіть есе на одну з тем:

 1. Девізом короля Клавдія були слова «Мета виправдовує засоби». Чи згодні ви з ним?
 2. Як ви розумієте слова Данте: «…вирвати тих, хто живе в цьому житті, зі стану мізерії і привести їх до стану блаженства».
 3. «Образ Пенелопи – неперевершений взірець жіночої вірності»